Европейски Съюз, ЕС

(Photo: Court of Auditors)

ЕС е лансиран през 1993 от Договора от Маастрихт на базата на три “стълба”.

  1. Наднационалния общностен стълб, включващ трите общности, съществуващи преди Договора: Европейската Икономическа общност, Европейската общност за ядрена енергия и Европейската общност за въглища и стомана. След Договора ЕИО се нарича Европейски Общности, ЕО.
  2. И два междуправителствени стълба

  3. Външна политика и политика на сигурност.
  4. Правосъдие и Вътрешни работи.

Европейската Общност е юридическо лице, Европейският Съюз не е.

Бъдещето

The Проектоконституцията ще направи ЕС пълноправно юридическо лице.